Werkwijze

Polyenergetisch? “Een vraag van velen!”

Polyenergetische therapie is een holistische vorm van psychotherapie, gebaseerd op de meest werkzame aspecten uit de klassieke psychotherapie in combinatie met moderne therapievormen zoals Hypno- en regressietherapie, EMDR, NLP, EFT (emotion free technique) en Energiewerk.

Aura Soma behoort tevens tot mijn “gereedschapskist” als de meest zuivere spiegel tot inzicht in het unieke pad dat je hier op aarde bewandelt en reikt vaak de onzichtbare stukjes aan van de puzzel welke “levenspad” heet. Andullatie wordt ook wel ingezet bij Energiewerk. Uitgebreide info onder “Therapievormen

Holistisch, betekent dat de therapie gericht is op zowel lichaam, geest als ziel en staat het ene niet los van het andere. Ik kijk niet naar één aspect, of alleen naar symptomen maar bezie het geheel en vooral de kern van de problematiek!

Van klacht naar….

Klachten (fysiek, gevoelsmatig, gedragsmatig) zijn de uitingsvormen van hetgeen diep in ons brein is opgeslagen. Via onze zintuigen worden allerlei ervaringen daar opgeslagen en zijn we meesters in het wegstoppen en parkeren van vervelende dan wel pijnlijke ervaringen. We stoppen zogezegd met regelmaat van alles in ons “potje”, veelal ter bescherming van onszelf. Op een gegeven moment raakt het potje zo vol dat het dekseltje eraf vliegt en tot uiting komt in ofwel ongewenst gedrag, emoties dan wel fysieke kwalen. Het lichaam spreekt en roept om bevrijding!

Mijn rol is, je hierbij inzichten aan te reiken en te begeleiden in het aanboren van jouw eigen hulpbronnen, vervelende ervaringen uit te wissen en te vervangen door krachtige positieve ervaringen. Eigenlijk een nieuwe film plaatsen over de oude. Het uiteindelijke doel is “klacht opgelost”.

Problemen kunnen ook worden ervaren binnen relaties (partner, familie, werk etc.) en levert elke verandering die jij aanbrengt vaak een verrassend positief resultaat op. Onverklaarbare klachten kunnen soms ook meegebracht zijn vanuit een vorig leven en komen hypno- en regressietherapie om de hoek kijken. Hypnotherapie is overigens de onmisbare hoeksteen welke alle therapieën schraagt.

Kracht!

Veel van mijn technieken zijn rechtstreeks gericht op het onderbewustzijn, jouw eigen bron waar alle antwoorden op jouw problematiek liggen opgeslagen. Samengevat: samen gaan we in contact treden met jouw “onderbewustzijn en brein, als medicijn” om te komen tot de kern en bevrijding van het probleem of klacht én sterk geworteld staan in jeZelf.

Duur van behandelingen

Allereerst vindt een uitgebreid intake gesprek plaats van 11/2 – 2 uur. Aan de hand daarvan stel ik een Plan van Aanpak op dat we bij de eerstvolgende afspraak samen bespreken. In de regel wordt dan ook meteen opgestart met het werken aan de verandering. De complexiteit van een klacht is mede bepalend voor de lengte van een traject, waarbij het streven is dit niet langer te laten duren dan nodig. Voor elke sessie staat in de regel 1 uur.
De ervaring is dat daadwerkelijk verandering(en) merkbaar zijn na 2 sessies en na 4 sessies meetbaar resultaat.

Samen

Jouw rol hierin is ook belangrijk, want zoals bij veel dingen in het leven, wordt succes mede bepaald door eigen inzet. Dit betekent dat je bereid moet zijn om ook zelf met “huiswerk” aan de slag te gaan om de klacht op te lossen en open willen staan voor jouw ZELF.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.