Consulten

Polyenergetisch consult

Dit bestaat uit een intake gesprek, het opstellen van en Plan van Aanpak en vervolgsessies. Het aantal sessies hangt samen met de complexiteit van de vraagstelling en wordt steeds in onderling overleg bepaald. Er wordt gewerkt met en vanuit het onderbewustzijn.
Voor het maken van een afspraak geniet telefonisch contact de voorkeur maar kan eventueel ook via het contactformulier.

Tarieven:
Intake gesprek 1½-2 uur € 95,- (incl. Plan van Aanpak)
Vervolgsessies € 65,- per uur

Aura Soma consult

Aan de hand van een kort verkenningsgesprek maak je jouw persoonlijke keuze van 4 flessen uit een reeks van ruime honderd flessen. Elke fles draagt een unieke boodschap en energie in zich. Jouw keuze zal worden vastgelegd en uitgewerkt in een gedetailleerd verslag, met adviezen, wat met je zal worden besproken en overhandigd om nog eens vaker te kunnen raadplegen.

Tarief:
Consult € 75,- (incl. verslag)

Persoonlijke ontwikkeling en Transformatie

Dit is een heel leuke manier om in spelvorm je onderbewustzijn te raadplegen voor handreikingen ter transformatie van jouw brandende kernvraag. Het beslaat een aantal dagdelen van 2-3 uur (in overleg, avond- en/of middag) onder mijn persoonlijke begeleiding (om te spiegelen) en kan ook met meerderen tegelijk worden gedaan en staat daarom ook vermeld onder “Workshops”, waar je tevens meer informatie vindt hierover.

Tarief (individueel):
Het gehele traject: € 225,-

Persoonlijke Blauwdruk
“van Pentagram tot Zelfkennis”

Toelichting: Ja, geboren zijn en wat nu?! Een goede vraag, het zal wel met een doel zijn, maar wat?
Laten we even uitgaan van “ontwikkeling en groei”in de ruimste betekenis. Dan is het altijd handig als je weet wat je uitgangspunt is. Wist je dat jouw geboortedatum en naam veel informatie verschaffen over jouw leven, talenten, zwakheden, uitdagingen en dat het een licht werpt op de bedoeling van je leven hier op aarde?

Het is als het ware jouw persoonlijke richtingaanduiding die jij hebt meegekregen, dan wel gekozen.
Pythagoras zag het pentagram als een menssymbool en beschouwde getallen als een alles doordringende energie. Volgens hem was de gehele kosmos opgebouwd uit getallen en zo ook het leven van de mens hiervan doordrongen. Deze kosmos werkt volgens een wetmatigheid, waardoor met rechte gezegd kan worden “zo boven, zo beneden”.

Op een mysterieuze wijze geven de getallen van jouw geboortedatum, aangevuld met je volledige geboortenaam, een helder en compleet beeld van jou, wat bijdraagt tot zelfkennis. Het helpt je in het maken van keuzes ten aanzien van opleiding, werk, relaties en levensdoel.

Wat onthullen jouw geboortedatum en naam?

Welke talenten jij bij je geboorte meegekregen hebt en wat jouw uitdagingen en blokkades zijn

jouw schaduwkanten en hoe jij als persoonlijkheid naar buiten treedt

hoe je jouw leven richting en inhoud geeft of kunt geven

hoe jouw blauwdruk eruit ziet en of het je veel of weinig energie gaat kosten om deze neer te zetten

welke opdracht bij jou past dit jaar

Wil jij jezelf beter leren kennen op deze manier en goede keuzes maken ten aanzien van werk, relaties en hoe je beter richting kunt geven aan jouw leven? Een zeer uitgebreid numerologisch inzicht rapport wordt, op afspraak, met je doorgenomen en uitgediept in een dagdeel (3-4 uur).

Tarief:
€ 225,- (all-in d.w.z. incl. uitgebreid rapport)

Andullatie (massage)

Aanhoudende spanning/stress kan op den duur leiden tot gezondheidsproblemen en depressie o.a. gekenmerkt door negatieve gevoelens. De diepe oscillerende trillingen zullen in het gehele lichaam de doorbloeding activeren tot op het niveau van het kleinste haarvaatje. Juist deze eigenschap blijkt bijzonder effectief te zijn bij de bestrijding van pijnklachten en spanningsproblemen (uitgebreide informatie onder “therapievormen”)

Tarief:
€ 25,- per half uur

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.